top of page

Sorte havemyrer (Lasius niger)

Den sorte havemyre er den mest udbredte myreart i Danmark, og det er også den myreart som du typisk har problemer med i haven, på terrassen og i huset. 

Myrerne myldrer frem hvert eneste år i de tidligere forårsmåneder, men er især aktive hen på sommeren. I disse måneder er mange husejere plaget af havemyrer, fordi de sorte insekter gerne slår sig ned i jorden under selve betongulvet.

LÆS OGSÅ: Professionel myrebekæmpelse

Havemyrernes samfund

Fakta

 • Myrerne bliver mellem 3 og 9 mm lange

 • De sorte havemyrer er rent faktisk brune 

 • Et myrebo består af 5-10.000 myrer

 • Myldrer frem hvert år fra februar til august (alt efter vejret)

 • Samfundet består af tre individer: vingede hanmyrer, vingede hunmyrer (dronninger)  og uvingede hunmyrer (arbejdermyrer)

 • Hører til familien af årevingede insekter

Myredronningen er altafgørende for ethvert havemyresamfund. Dog skal der tre myretyper til at  skabe og drive et myresamfund:

 • Arbejdermyrerne:  de vingeløse hunmyrer, hvis æggestokke ikke er udviklede, tager sig af alt det praktiske arbejde. 

 • Hanmyrerne: de vingede hanmyrer blander sig med sværmende hunmyrer fra andre bo og parrer sig - herefter dør hanmyrerne. 

 • Dronningerne: de vingede hunmyrer opbygger nye samfund og lægger æg resten af deres liv. 

Arbejdermyrerne bygger og vedligeholder myreboet, finder føde, fodrer larverne og forsvarer boet mod ubudne gæster. Med andre ord, så laver arbejdermyrerne alt arbejdet. 

Dronningen er den vigtigste brik i myrepuslespillet, fordi hun står for produktionen af de nye generationer af myrer. I myrernes verden betyder arbejdermyrerne ikke det store for samfundet - de bliver bare erstattet. Men hvis dronningen dør, så går myreboet også til grunde. 

Gør myrerne skade? 

I forhold til hvor ofte de sorte havemyrer befinder sig i vores huse, er det faktisk meget sjældent at de gør nogen skade. Hvis myrerne bygger deres bo i træet i dit hus (f.eks. i forbindelse med kælderen) så har træet i forvejen været fugtskadet. 

Du bør dog være opmærksom på at der findes andre myrearter i Danmark, som kan gøre stor skade på træet i dit hus. I sjældne tilfælde kan disse myrer volde store problemer, hvis de ikke bliver bekæmpet hurtigt. 

Sorte havemyrer i huset

Selvom de sorte havemyrer ofte findes under fliser eller i fugtskadet træ, så bevæger de sig også ind i folks hjem. Se følgende video, hvor vores skadedyrsbekæmper hjalp en kunde med at komme en myreinvasion til livs. 

Myrer er ikke kun sorte havemyrer

Myrerne er kategori af årevingede insekter med over 14.000 beskrevne arter. De fleste myrearter kan kendes på deres fælles fysiologiske træk: de har karakteristiske følehorn med et skarpt knæk, en kugleformet kropsdel og (på trods af de vingede, sorte havemyrer) de er vingeløse. 

Her finder du liste over en del af de mest almindelige myrearter i Danmark:

Formica ​​​

 • Blank Gæstemyre (Formicoxenus nitidulus) 

 • Blodrød Rovmyre (Formica sanguinea)

 • Grå Klitmyre (Formica cinerea)

 • Mosemyre (Formica transcaucasica)

 • Rød Skovmyre (Formica rufa)

 • Rød Slavemyre (Formica rufibarbis)

 • Sort Slavemyre (Formica fusca) 

 • Stubmyre (Formica truncorum)

Lasius 

Camponotus 

 • Herkulesmyre (Camponotus herculeanus)

 • Kæmpemyre (Camponotus ligniperda)

Diplorhoptrum

 • Tyvemyre (Diplorhoptrum fugax

Monomorium

Myrmica

 • Tragtmyre (Myrmica schencki

Tetramorium

 • Græstørvmyre (Tetramorium caespitum)

Slip for sorte havemyrer - allerede i dag

MyreExpressens skadedyrsbekæmpere har et omfattende kendskab til de sorte havemyrer. Derfor kan vi effektivt bekæmpe dine myrer - uanset om det drejer sig om terrassen, haven, huset eller firmalageret. 

Kontakt din lokale myreekspert lige her. 

bottom of page