top of page

Skadedyr i Danmark

Her finder du en række af de mest almindelige skadedyr i Danmark. Du kan både læse om alvorlige og milde skadedyr. Skadedyrsbetegnelsen i Danmark dækker over alt lige fra gnavere til insekter, hvor en del af dem faktisk er nyttedyr. Derfor bør al skadedyrsbekæmpelse gøres med omtanke, ikke kun for dyrenes skyld, men også for naturen og vores samfund. 

Hvad er et skadedyr​?

Skadedyr er en betegnelse for dyr som ødelægger ejendomme og er til gene og fare for mennesker. Skadedyrene er dog vidt forskellige, og nogle er meget mere skadelige end andre. For eksempel er rotter og myrer langt mere alvorlige skadedyr end muldvarpe og bænkebidere.

Blandt skadedyrene findes der altså både arter som er alvorlige og harmløse. Skadedyrsbetegnelsen er derfor ret kompliceret. Selvom mange af dyrene er til gene for mennesker, så kan de også være direkte nyttige og vigtige for naturen. Samtidig kan de alvorlige skadedyr være direkte eller indirekte årsag til hungersnød og en lang række sygdomme, og derfor skal de bekæmpes.

Lager- og landbrugsskadedyr 

Blodsugende skadedyr 

Blodsugende fluer, lopper, myg og væggelus har længe været til gene for mennesker. De blodsugende skadedyr kan desuden overføre skadelige organismer fra dyr til mennesker og fra person til person, som f.eks. malaria, sovesyge, gul feber og pest. Dog er dette ikke så udbredt i Danmark.

Væggelus foretrækker menneskeblod frem for andre dyr. Hvor lopper ofte bider under beklædningsgenstande, suger væggelusen næsten altid blod fra hænder, arme, fødder og hals. Biddene svulmer hos nogle mennesker voldsomt op, hvor de hos andre næsten ikke er til at se.

Rotter, mus, fluer og insekter er typiske skadedyr for  danske virksomheder. Rotter og mus er med til at ødelægge bygninger og fødevarer og sprede sygdomme. Gnaverne er meget alvorlige skadedyr, fordi de er altædende, svære at komme til livs og i stand til at gnave sig igennem stort set alle materialer som er mindre hårde end jern.

Fluerne er et af de mest generende og sundhedsskadelige skadedyr i det danske langbrug. Den lille stueflue (Fannia canicularis) kan være en stor plage, især på pelsfarme, fordi den via gødning har optimale livsvilkår. Læs mere her.

Skadedyr i fødevarer og foderstoffer

Skadedyr der angriber fødevarer kan føre en lang række sundhedsskader med sig. Hvor lagre og fabrikker typisk har problemer med mus i pakhuse og kornmagasiner, så er restauranter typisk plaget af rotter og flyvende insekter, som f.eks. bananfluer. 

Husmusen og den brune rotte forurener fødevarer og foderstoffer med ekskrementer og urin, hvilket medfører en stor smittefare. Derfor bør man sikre sine bygninger imod gnaverne, ikke kun så skadedyrene får sværere ved at komme ind i bygningerne, men også så de ikke kan forurene fødevarerne. 

Vil du have identificeret et skadedyr?

Hos MyreExpressen har vi stor forståelse for både skadedyr og nyttedyr. Og den forståelse bruger vi ofte til at identificere skadedyr for vores kunder.

 

Vi vurderer også gerne hvor alvorligt dit skadedyrsangreb er. I nogle tilfælde behøver du ikke en skadedyrsbekæmper. 

bottom of page