top of page

Orangemyrer (Lasius fuliginosus)

Selvom orangemyren er nært beslægtet med den sorte havemyre, er der store forskelle. Myrerne har en blank sort farve og kan genkendes ved deres specielle appelsinduft, som i øvrigt bliver forstærket hvis man maser myren mellem fingrene.

 

Orangemyrerne bygger ofte deres orangemyrebo i hult træ, grene, træstubbe, men i sjældne tilfælde også i huses træværk. Hvis myrerne bygger deres myrebo i forbindelse med træværket, kan dette skade træet, da myrerne både gnaver i træet og skaber et fugtigt miljø, som får træværket til at rådne.

Orangemyrers adfærd og levevis

Orangemyrerne er mest aktive i dagstimerne og kan mødes i Danmark fra det tidlige forår til sidst på efteråret. I disse aktive perioder bygger myrerne deres såkaldte kartonreder, hvor de typisk bruger fine træspåner til at skabe deres myrebo.

 

Derudover bruger orangemyren også søde safter, som myrerne i øvrigt lever af, til at klistre myreboet sammen med jord og træspåner. Det er denne proces der giver gode muligheder for at svamp kan udvikle sig, fordi myrerne skaber et fugtigt miljø i træet.

 

På den måde bliver orangemyrernes levevis til et skadedyrsproblem for os mennesker; svamp kan være meget problematisk, både kosmetisk og sundhedsmæssigt. 

Hvis du oplever en mørkfarvning af dine gulvbrædder samt andre tegn på fugt, så anbefaler vi at du får undersøgt sagen nærmere. Svamp i dit hus kan være et alvorligt problem. 

INFO: Ægte hussvamp og gul tømmersvamp kan på længere sigt ødelægge træet i dit hus

Fakta

  • Myrerne bliver ca. 4 til  6 mm lange

  • Orangemyrerne er ofte helt sorte

  • Myldrer frem i dagstimerne fra det tidlige forår

  • Deres myreamfund består af tre individer: arbejdermyrer, hunmyrer og små hanmyrer 

  • Et myrebo kan bestå af op til 15000 arbejdermyrer, men kun 1 myredronning

  • Orangemyren lever typisk kun af søde safter, bladlusekskrementer og småinsekter

  • Myrevejene, der bevæger sig væk fra myreboet, kan have en længde på 40 meter

Forebyggelse og bekæmpelse

Det er desværre ikke muligt at forebygge mod orangemyrerne. Har orangemyrer bygget et bo i forbindelse med træværket, så må man opspore dem og fjerne rederne samt det ødelagte træ. Derudover anbefaler vi altid at behandle tilgrænsende træværk med et flydende træbeskyttelsesmiddel, som effektivt bekæmper svampe og insekter.

 

Myrelokkedåser virker ikke!

TIP: I nogle tilfælde er det også muligt at bekæmpe orangemyren ved at bore huller ind til reden og behandle med myrepulver og insektpudder.

Sprøjtemidler, Myre- og insektlak

Hvis du bekæmper orangemyrerne med sprøjtemidler, myre- eller insektlak, skal du sikre dig at disse produkter er godkendt til bekæmpelse af myrer. Derudover er det vigtigt at bruge det 100 % i overensstemmelse med brugsanvisningen, da bekæmpelsen ellers både bliver ineffektiv og dyr. 

Husk at bruge et træbeskyttelsesmiddel

For at beskytte dit hus og dig selv mod fugtskader og svamp, er det ikke nok at bruge myrelak og sprøjtemidler. Fugtskader fra orangemyrer er lige så problematiske som alle andre fugtskader, hvorfor det er vigtigt at beskytte træet og dig selv mod svamp.

Livet er andet end orangemyrer

Det er også sorte havemyrer, faraomyrer og herkulesmyrer. Ja, vi elsker myrer. 

Hvis du også synes at myrer er enormt spændende insekter, så har vi en verden af information til dig. 

Følg med på bloggen:

bottom of page