top of page

Professionel hvepsebekæmpelse

MyreExpressen tilbyder hvepsebekæmpelse af enhver art. Uanset om det drejer sig om synlige og frithængende hvepsebo eller skjulte hvepsebo, kan vi komme din hvepseinvasion til livs. 

 

Vi bekæmper hvepsene på forskellig vis, alt efter hvilken type hvepsebo og bestand der er tale om. De frithængende hvepsebo bekæmper vi ved at sprøjte vores insektmiddel direkte op i indgangshullet, hvilket meget hurtigt lammer hvepsene. Derefter fjerner vi selve hvepseboet, efter at der er gået 10-15 minutter.

Bekæmpelse af hvepse og fjernelse af bo

Hvis du vil bekæmpe hvepse og fjerne deres hvepsebo på en sikker og effektiv måde, er det først og fremmest vigtigt at have det rigtige udstyr. Derfor bør du anskaffe dig:

 

  • En hvepsedragt eller biavlerdragt af god kvalitet 

  • Et insektmiddel som er godkendt til formålet 

Dernæst er det vigtigt at finde frem til selve hvepseboet, for at kunne uskadeligegøre hvepsene så hurtigt som muligt. Det er vigtigt at vide præcis hvor hvepseboet er, fordi det gør bekæmpelsen hurtig, effektiv og sikker. Hvis du arbejder langsomt og ikke ved præcis hvor boet er, så øger du sandsynlighed for at blive stukket, komme til skade og ikke få bekæmpet alle hvepsene.

Fjernelse af frithængende hvepsebo

Hvepsene i de frithængende hvepsebo bekæmpes bedst ved at sprøjte et effektivt insektmiddel direkte op i indgangshullet. Det er meget vigtigt at have beskyttelsesudstyr på når du forsøger at bekæmpe hvepsene så tæt på deres hjem, og det kan hurtigt blive farligt, især ved store kolonier i slutningen af sæsonen, hvor hvepsene er særligt aggressive.

Her er tre gode råd: 

 

1. Bekæmp hvepsene tidligt på foråret 

I det tidlige forår ser man oftest kun små kolonier af hvepse, som er lettere at bekæmpe end store kolonier.

2. Sprøjt hurtigt og præcist op i indgangshullet

Ved at sprøjte et insektmiddel hurtigt op i indgangshullet bliver alle hvepse ramt og har ikke tid til at reagere. 

3. Uskadeliggør hvepsene når det bliver mørkt

Hvepse er ofte mindre aggressive om natten på grund af de lavere temperaturer. Derudover er du sikker på at alle hvepsene er inde i boet, hvorfor du kan bekæmpe dem alle på en gang. 

Hvis du følger ovenstående råd, og bruger det rigtige udstyr, øger du dine chancer for en sikker og effektiv fjernelse af frithængende hvepsebo. 

OBS: Det kan være livsfarligt at bekæmpe hvepse, især hvis du er overfølsom. Derudover kan hvepsestik i munden eller halsen give åndedrætsbesvær. Derfor bør du altid være forsigtig.

Fjernelse af et skjult hvepsebo

Hvepse kan bygge deres bo i det skjulte, hvorfor det kan være svært og farligt at bekæmpe dem. Når et hvepsebo er skjult, betyder det ofte at du ikke kan sprøjte et insektmiddel direkte ind i indgangshullet, og det gør bekæmpelsen mere kompliceret. 

Se nedenstående videoer, hvor MyreExpressen blev kaldt ud til et skjult hvepsebo i en gammel barnevogn.

Video 1: Hvepsebo i en barnevogn 

Video 2: Barnevogn efter bekæmpelse af hvepseboet

bottom of page