top of page

Hvorfor giftfri rottebekæmpelse?

Fordi brugen af antikoagulanter (rottegift) ikke har løst Danmarks rotteproblemer. Giften har faktisk kun virket som en lappeløsning, der har gjort rotterne resistente og vores samfund mindre grønt. Derfor er giftfri rottebekæmpelse blevet en nødvendighed, som kan være med til at forsinke rotternes resistens og løse de stigende rotteproblemer i Danmark.

Gift må ikke bruges permanent mod rotter

Miljøstyrelsen satte i 2016 en stopper for permanent udlægning af rottegift, for at begrænse de negative miljø- og sundhedseffekter.

 

Det vil sige at man som skadedyrsbekæmper først må benytte antikoagulanter når der er konstateret forekomst af rotter eller mus. Og det har gjort det nødvendigt at forebygge med alternative metoder. Læs mere her.

Giftfri bekæmpelse mod rotter

For at forebygge effektivt mod rotter uden gift, er det vigtigt at benytte sig af innovativ og intelligent skadedyrsbekæmpelse. Rotterne har siden tidernes morgen altid tilpasset sig til deres omgivelser, hvilket gør det svært at komme dem til livs, og derfor er den teknologiske udvikling vigtig. 

Det er MyreExpressens vurdering at al rottebekæmpelse i fremtiden bliver uden brug af gift. Selvom det måske ikke er muligt på nuværende tidspunkt, så har skadedyrsbekæmpelsesbranchen ændret sig drastisk over de sidste 10 år, og det har ført en masse innovative produkter og bekæmpelsemetoder med sig. 

Giftfri rottebekæmpelse er fremtiden

Rottegiften har ikke kun vist sig at være dårlig for miljøet, den har også vist sig at være alt for ineffektiv. Og da miljørigtig skadedyrsbekæmpelse altid har været en del af MyreExpressens kerneværdier, var det naturligt for os at gøre op med traditionelle metoder. 

Bedre for miljøet

 

Årtiers brug af rottegift har ikke været omkostningsfrit for vores natur, og det vil MyreExpressen gøre noget ved. 

Med en giftfri løsning kan du også være med til at sikre naturen imod unødvendig brug af gift

Teknologi > gift

Vi mener klart at vores intelligente og giftfrie rottefælder med 24/7 overvågning er bedre end traditionelle rottesikringer med gift.

Teknologien har vundet. Og det er både til gavn for vores kunder og miljøet.

Overskuelige data

Via en microchip i vores intelligente rottefælder kan vi både overvåge døgnet rundt og fremvise overskuelige data over tid.

 

Det skaber tryghed og bedre resultater. 

Få sikret din virksomhed

med en giftfri løsning

MyreExpressen tilbyder giftfri rottebekæmpelse i hele landet, og vores lokale afdelinger står altid klar med en løsning, der passer til netop din virksomhed.

bottom of page