top of page
Giftfri_og_intelligent_rottebekæmpelse.jpg

Rotter (Rattus norvegicus)

Når man taler om rotter i Danmark, er det næsten kun den brune rotte (Rattus norvegicus) det drejer sig om. Den store og aggressive brune rotte har for længst udkonkurreret den sorte pestrotte (Rattus rattus), og derfor er pestrotten ikke et udbredt skadedyr i Danmark; den sorte rotte dukker af og til op med varer fra varmere lande. 

I Danmark fandt vi heldigvis hurtigt ud af at den brune rotte måtte bekæmpes, fordi den ellers ville skabe uheldbredelige problemer. Vi fandt dog også hurtigt ud af at rotter er meget svære at bekæmpe og komme til livs, hvorfor den forebyggende indsats i dag har større prioritet end nogensinde før. 

Rotters levevis og kendetegn 

Levevis

Den brune rotte kan både formere sig året rundt og overleve under de værste forhold. Rotters foretrukne ynglereder består ofte af papir, sække, halm og plast. Men de har meget let ved at overleve og tilpasse sig dårlige forhold, bl.a. fordi de er altædende, gode til at gemme sig og kan gnave i næsten alt materiale.

Kendetegn 

Rotten har en række kendetegn som adskiller den fra andre gnavere, som f.eks. mus. Særligt:

 • De store mejselformede fortænder 

 • Den nøgne og skællede hale 

 • Den tykke og kraftige halerod 

Se yderligere kendetegn i faktaboksen ->

Fakta

 • En voksen rotte bliver ca. 45 cm lang (20 cm hale)

 • Vejer ofte op til 300 gram, men vi ser også rotter på 500 gram

 • Som regel mørkebrun eller gråbrun, men farven variere meget

 • Rotter kan formere sig hele året

 • Hunrotter får op til 5 kuld om året, hvert med 4-12 unger 

 • Rotteungerne er kønsmodne når de er 3 måneder gamle 

 • Rotterne er altædende, men foretrækker kornprodukter 

 • Selvom rotten er ekstremt dygtig til at overleve, så skal den have adgang til drikkevand

 • Rotter kan gnave igennem alt der er mindre hårdt end jern

Hvorfor skal rotter bekæmpes?

Rotter er det mest problematiske skadedyr i Danmark, fordi de er farlige smittebærere, som kan overføre dødelige sygdomme, som f.eks. Leptospirose – bedre kendt som Weils syge.

 

Rotter er også ansvarlig for en stor del af madforgiftninger i landet, som blandt andet skyldes salmonellabakterier.  

 

Rotterne æder og tilsviner fødevarer, beskadiger bygninger, gnaver i elinstallationer og medfører ildebrande. Gnaverne er således både livstruende og kostbare medlemmer af vores samfund. 

LÆS OM ROTTEBEKÆMPELSE

Bekæmpelse af rotter i Danmark

Kommunerne har det største ansvar når det gælder rottebekæmpelse i Danmark. Vi betaler alle til den kommunale rottebekæmpelse. Til gengæld har alle pligt til at anmelde rotter (også selvom du ikke har set en rotte, da tegn på rotter også skal anmeldes)

Som hus- og bygningsejer i Danmark har du pligt til at holde bygningerne i forsvarlig, rottesikret stand. Det betyder blandt andet at der skal være god orden, styr på affald osv. 

Vidste du at?

Som grund- eller virksomhedsejer er du forpligtet til at forbedre dit kloak- og ledningsnet hvis der er konstateret rotter? De fleste får ikke gjort noget ved deres gamle kloakrør, før det er for sent. 

De private kloak- og ledningsnet er et stort problem i kampen mod rotterne, fordi der er mange brud i hele landet, som giver rotterne optimale levevilkår. Og det gør det svært for kommunerne. 

LÆS MERE

Rotter på landbrugsejendomme 

Rotter er desværre stadig meget udbredt på landbrugsejendomme. Og det er faktisk ganske naturligt. Gnaverne har gode livsvilkår nær stalde, på kornlofter og alle typer af lagerrum med adgang til føde. 

For at sikre landejendomme bedst mod rotter, er den forebyggende indsats helt afgørende. Dernæst bør der være streng kontrol med oprydningen og selve rottebekæmpelsen. 

Bekæmpelse af rotter med kemiske midler må kun foretages af autoriserede fagfolk. 

Hvordan bekæmpes rotter i beboelse?

Ved rotter i beboelse er det vigtigt at finde ud af hvordan rotterne kommer indenfor, inden man forsøger at fange dem. Det kan f.eks. skyldes fejl i afløbssystemet eller udluftningshuller. Når fejlen er fundet, så kan man sætte rottefælder op. Hvis man nøjes med at fange dem, dukker der bare nye op inden længe.  

Brug aldrig gift mod rotter i beboelse

Man skal aldrig bekæmpe rotter med gift når det drejer sig om arbejds- eller opholdsrum. En død rotte, som er gemt et sted inde i beboelsen, kommer til at give en ulidelig stank af kloak og død rotte og en vrimmel af maddiker og spyfluer. 

Faktisk bør al bekæmpelse med rottegift foregå med stor omtanke. 

LÆS HVORFOR 

bottom of page