top of page

Køge har rotteproblemer på grund af private kloak- og ledningsnet

Opdateret: 22. jun. 2019

I skadedyrsbekæmpelsesbranchen er det almindeligt kendt at kloaknettet i Danmark er problematisk i forhold til effektiv og forebyggende rottebekæmpelse. Det samme gør sig gældende i Køge – på trods af kommunens gode rotteindsats. Rotteproblemerne er ikke markante i forhold til så mange andre byer i landet, men kernen til problemet er stadig den samme. MyreExpressens stikprøve har vist problemer med private lednings- og kloaknet i Køge Kommune.


Private kloak- og ledningsnet giver rotter gode livsvilkår i Køge
Private kloak- og ledningsnet giver rotter gode livsvilkår i Køge

Kloaknettet i Køge skaber rotteproblemer


Præcis som det er tilfældet i stort set alle byer i Danmark, så viser vores stikprøve at de private kloak- og ledningsnet i Køge skaber ideelle forhold for rotterne. Og det kommer som sådan ikke som en overraskelse, fordi:


  • Der har stort set ikke været tilsyn med private ledningsnet siden kommunesammenlægningen i 1970, hvor kommunerne hidtil førte tilsyn

  • Kommunen kan først pålægge en husejer at reparere sit kloaknet efter der er konstateret rotter. Derfor halter kloaknettet altid bagefter.


Rotter bruger kloakrørene under jorden som spisekamre og transportveje. Når en kloakledning bryder sammen, så har rotterne optimale livsvilkår – de har adgang til vand i kloakken, føde i huset eller bygningen og gode redepladser udenfor.


Brud på private kloak- og ledningsnet


Resultatet af vores stikprøve viser brud på flere adresser i Køge Kommune. Og det overrasker os ikke, da vi ser de samme problemer i hele landet. Det er et generelt problem for hele Danmarks rottebekæmpelse.


Utætte kloakrør og ledningsnet er med til at gøre den evige kamp mod rotter sværere, end den allerede er. Disse tilstande gør også at rotterne kan formere sig, ja, som rotter, hvorfor de anslåede rotteproblemer i Danmark stiger hvert år.


Og det har Køge Kommunes – ellers ganske glimrende – rottehandlingsplan ikke kunne gøre særligt meget ved. Ansvaret ligger nemlig også hos grundejerne, firmaerne og private borgere.


Læs Køges rottehandlingsplan for 2016-2018


Røgtest viste brug på kloakken, hvilket giver rotteproblemer
Her foretog vi en røgtest for at se om der var hul igennem til kloakken. I dette tilfælde var der et klart brud, som grundejeren allerede havde haft mistanke om.

Grundejere bør reparere kloaknettet i tide


De fleste grundejere får ikke gjort noget ved deres gamle kloakrør, før det er for sent. Når en kloakledning først falder sammen – hvilket den gør før eller siden – kan rotten bryde ud og gøre stor skade.


LÆS OGSÅ: En røgprøve kan være vigtig for rottebekæmpelsen


Som grundejer eller virksomhedsejer bør du tænke over følgende:


  • Er der mistænkelige huller i jorden?

  • Er der kommet et hul tæt ved et kloakdæksel?

  • Tjekker du løbende dine rør?

  • Burde du få en rottespære monteret?

  • Har du en sikringsaftale, og får du din lovpligtige bygningsgennemgang min. hvert 3. år?


OBS: Sætningsskader i materialer, som f.eks rør, er ofte ikke dækket af din forsikring.


Kontakt din kommune, skadedyrsbekæmper eller kloakmester


Vi kan kun løse Danmarks rotteproblemer hvis vi alle arbejder sammen. Derfor er det vigtigt at alle borgere, private virksomheder og grundejere forstår vigtigheden af den forebyggende rotteindsats.


Når du ser en rotte – eller blot ser mistænkelige tegn – har du pligt til at anmelde det til din kommune. Det er gratis (du betaler til det via din skat).


  • Anmeld rotter lige her.


En anmeldelse af rotter bør altid resultere i et besøg fra den kommunale rottebekæmper. Bekæmperen vurderer om der er tale om rotter, hvad der bør gøres og giver råd eller information om det videre forløb.


INFO: Du har dog pligt til at betale for din del af kloakken.
"Har du spørgsmål om kloaknet eller rottesikringer?


Udfyld vores kontaktformular, skriv eller ring, så vi kan få en snak om hvordan vi kan sikre dig mod rotteproblemer"


Kim Pedersen

51 90 39 81 

koege@myreexpressen.dk
 

bottom of page