Kan ugler løse Aarhus Kommunes rotteproblemer?

Aarhus Kommune har som led i deres kamp mod rotter fået assistance i form af 30 nye ugleredekasser. Det forlyder at kasserne skal indgå som en del af den forebyggende (og miljørigtige) indsats mod rotter, mens den primære indsats består af rottegift. Men er det et effektivt tiltag, især i disse år hvor rotteproblemerne bare stiger og stiger hvert eneste år?Kan ugler virkelig hjælpe med at komme rotterne til livs?
Kan ugler virkelig hjælpe med at komme rotterne til livs?

Ugler skal bekæmpe rotterne i Aarhus


I skadedyrsbranchen er det almindeligt kendt at Aarhus har et af de største rotteproblemer i landet. Men det er heller ikke nyheden her. Aarhus Kommune har nemlig indgået et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, hvor de forsøger at bruge ugler som et ekstra led i kampen mod rotterne.


Afdelingschef i Teknik og Miljø fortæller følgende til Lokalavisen Aarhus:


Hvis uglerne lever op til deres ry som gode rottefængere, kan de blive et godt, miljørigtigt supplement til den øvrige forebyggelse af rotter i Aarhus Kommune, siger afdelingschef i Teknik og Miljø, Anders Maltha Rasmussen

Derudover fortæller Anders Maltha Rasmussen at Dansk Ornitologiske Forening (DOH) i de kommende år skal holde øje med redekasserne og deres beboere, bl.a. for at se om der er flyttet ugler ind i kasserne. De skal også undersøge uglernes gylp, fordi spor af rotteknogler kan give en indikation på hvor effektive uglerne er i kampen mod rotterne.