top of page

Kan ugler løse Aarhus Kommunes rotteproblemer?

Aarhus Kommune har som led i deres kamp mod rotter fået assistance i form af 30 nye ugleredekasser. Det forlyder at kasserne skal indgå som en del af den forebyggende (og miljørigtige) indsats mod rotter, mens den primære indsats består af rottegift. Men er det et effektivt tiltag, især i disse år hvor rotteproblemerne bare stiger og stiger hvert eneste år?Kan ugler virkelig hjælpe med at komme rotterne til livs?
Kan ugler virkelig hjælpe med at komme rotterne til livs?

Ugler skal bekæmpe rotterne i Aarhus


I skadedyrsbranchen er det almindeligt kendt at Aarhus har et af de største rotteproblemer i landet. Men det er heller ikke nyheden her. Aarhus Kommune har nemlig indgået et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, hvor de forsøger at bruge ugler som et ekstra led i kampen mod rotterne.


Afdelingschef i Teknik og Miljø fortæller følgende til Lokalavisen Aarhus:


Hvis uglerne lever op til deres ry som gode rottefængere, kan de blive et godt, miljørigtigt supplement til den øvrige forebyggelse af rotter i Aarhus Kommune, siger afdelingschef i Teknik og Miljø, Anders Maltha Rasmussen

Derudover fortæller Anders Maltha Rasmussen at Dansk Ornitologiske Forening (DOH) i de kommende år skal holde øje med redekasserne og deres beboere, bl.a. for at se om der er flyttet ugler ind i kasserne. De skal også undersøge uglernes gylp, fordi spor af rotteknogler kan give en indikation på hvor effektive uglerne er i kampen mod rotterne.


Kilde: Lokalavisen Aarhus


Kan ugleindsatsen løse rotteproblemerne?


Hvis man regner med at ugler kan løse Aarhus Kommunes rotteproblemer, så bliver man hurtigt skuffet. Det mener selv folkene der står bag ugleindsatsen. I et interview med TV2 Nyhederne fortæller Henning Otterup fra DOH:


Hvis man regner med at ugler alene skal løse problemet, så skal der godt nok nogle flere kasser til. Men det ku' da godt være at de ku' hjælpe lidt på vej, til måske lige at tage toppen af isbjerget, mener Henning

Kilde: TV2 Nyheder


Derfor kan man spørge sig selv, hvorvidt Aarhus Kommune og DOH reelt ved om ugleindsatsen kommer til at være en effektiv hjælp i kampen mod rotterne, eller om det blot er et desperat forsøg på at komme de stigende rotteproblemer til livs.


Rotteanmeldelserne i Aarhus er steget markant siden 2010


Rotteanmeldelserne er steget støt de seneste år med ca. 200.000 anmeldelser i hele landet, hvor der alene i Århus var over 8000 anmeldelser i 2017, og det er en meget trist udvikling.


Rotteanmeldelser i Århus fra 2010 til 2017 – MyreExpressen Skadedyrskontrol
Rotteanmeldelser i Århus fra 2010 til 2017 – MyreExpressen Skadedyrskontrol

Rotteindsatsen møder kritik fra skadedyrsbekæmpere


Det er langt fra første gang at Aarhus Kommunes indsats mod rotter møder kritik fra skadedyrsbekæmpere og andre eksperter på området. Selv manden der har stået i spidsen for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune i 28 år har tidligere på året kritiseret rotteindsatsen. Læs hans kritik her.


MyreExpressens skadedyrsbekæmpere forstår imidlertid ikke at ugleindsatsen overhovedet er blevet prioriteret.


Uglerne kan sikkert være til gavn på en eller anden måde. Jeg har dog svært ved at forstå hvorfor flere kommuner, nu inklusiv Aarhus Kommune, har valgt at prioritere ugletiltaget frem for andre tiltag, særligt når jeg ikke har set nogen form for dokumentation for den påståede effekt, siger skadedyrsbekæmper og daglig leder hos MyreExpressen, Lars Schäfer

Hvilke tiltag kunne forbedre rotteindsatsen?


Jeg havde nok valgt at prioritere en ekstra mand med en dygtig rottehund. Vi ved at flere hænder, og poter, kan gøre en stor forskel i kampen mod rotterne, siger Lars Schäfer.

Læs også: Rottehunde er effektive rottefængere


Men Aarhus Kommunes (og for den sags skyld også Danmarks) rotteproblemer kan ikke løses med enkelte tiltag. Den samlede rotteindsat kan kun blive bedre hvis kommunen og skadedyrsbekæmperne ændrer deres tilgang til rottebekæmpelse, mener Lars.

Kommunen har i årtier haft den samme tilgang til rottebekæmpelse, som overvejende handler om at bruge masser af gift mod rotterne. Det foregår blandt andet ved at ophænge giftblokke i kloaknettet og bekæmpe rotterne når de viser sig.


Jf. Aarhus Kommunes Rottehandlingsplan 2016-2018 bruges der ca. 5.000 giftblokke i det århusianske kloaknet til bekæmpelse af rotter. Det fremgår også af planen at der gøres en indsats for at mindske de utilsigtede effekter af giftanvendelsen, som sekundære forgiftninger og resistens.


Men den tilgang imponerer ikke Lars fra MyreExpressen Skadedyrskontrol. Han står særligt uforstående over for kommunens store forbrug af antikoagulanter (rottegift), og det på trods af handlingsplanens fokus på at bruge milde 1. generations antikoagulanter.


Man har brugt tonsvis af rottegift i så mange år, vel at mærke uden at mindske rotteanmeldelserne. Jeg forstår ikke hvorfor Aarhus Kommune fortsat sætter deres lid til store mængder gift, især når en forbedring af kloaknettet og brugen af intelligente og mekaniske rottefælder ville gøre en verden til forskel, vurderer Lars.

Derudover er rottegift problematisk for vores samfund. Ikke nok med at rotterne er blevet resistente, så går ekstremt mange af vores rovfugle og rovpattedyr rundt med gift i kroppen på grund af årtiers forfejlet brug af rottegift. Og her mener jeg bestemt ikke at "milde" 1. generations antikoagulanter løser problemet.

Læs også: Hvorfor giftfri rottebekæmpelse?Ugler kan selvfølgelig ikke løse Aarhus Kommunes rotteproblemer


Og det var naturligvis heller ikke intentionen. Aarhus Kommune har blot forsøgt at bruge en alternativ metode i kampen mod rotterne. Hvor effektivt tiltaget ender med at blive, det må tiden vise.


I mellemtiden burde kommunen måske hellere tænke alternativt ved at:


  • Bruge langt mindre rottegift

  • Indføre en kontrolleret og strategisk handlingsplan med giftfrie metoder (med dokumenteret effekt)

  • Benytte intelligente og mekaniske rottefælder med 24/7 overvågning

  • Forbedre kloaknettet markant, hvilket dog kræver politisk pres


Et dårligt kloaknet gør det svært at komme rotterne til livs
Et dårligt kloaknet gør det svært at komme rotterne til livs – Rotter er i forvejen ekstremt dygtige til at overleve, og et dårligt kloaknet gør dem til næsten uovervindelige skadedyr

 

#Rottebekæmpelse #Ugler #Rotteanmeldelser #Aarhus #kloaknet #Giftfri


bottom of page