top of page

En røgprøve kan være vigtig for effektiv rottebekæmpelse

Opdateret: 19. nov. 2018

Hos MyreExpressen bruger vi nogle gange røgprøver til at finde frem til rotternes ind- og udgange. Med en røgprøve kan vi f.eks. afgøre hvilke huller der er skyld i nedsunkne fliser, fugt i kælderen eller rotter kloaker og under huse. Ved at sprøjte røg igennem rottehuller kan vi finde ud af hvor de har gnavet sig ud igen.Røgprøve | MyreExpressen Næstved
Vores skadedyrsbekæmper har netop igangsat en røgprøve

Rottebekæmpelse med røgprøver


Med en røgprøve kan man finde ud af hvor rotterne har gnavet sig ud eller ind. Røgprøver har til formål at lokalisere huller, utætheder og rottegange, og derved finde årsagen til nedsunkne fliser, fugt i kældre eller brud på kloakker. Ovenstående billede viser at der i dette tilfælde ikke var brud på kloakken, fordi der ikke er noget sug.

"Det viste sig at en rotte havde gnavet sig ned under brostenene og kravlet ind i væggen. Røgprøven blev brugt til at udelukke flere muligheder og finde frem til rottens gemmested, hvorfor jeg hurtigere kunne komme videre med næste trin i rottebekæmpelsen", fortæller Kim Pedersen fra MyreExpressen Næsted.

OBS: Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, så har du pligt til at anmelde det til din kommune, fordi rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Læs mere her.

Røgprøver uden gift

MyreExpressen bruger røgpatroner uden giftig røg. En røgprøve gennemføres ofte ved at antænde en røgpatron og sende røgen ned gennem et kloaksystem via en slange. Alternativt kan røgen føres igennem boliger, afløbssystemer og suppleres med TV-overvågning. På nedenstående billede antænder skadedyrsbekæmper Kim Pedersen en røgpatron.


Antændelse af røgpatron | MyreExpressen Næstved
Skadedyrsbekæmper Kim Pedersen antænder en røgpatron

Bestil en røgprøve


Hvis du ønsker mere information om dine muligheder for at få foretaget røgprøver, særligt i forbindelse med rottebekæmpelse, så kan du altid kontakte din nærmeste skadedyrsbekæmper her.


 

bottom of page