top of page

Fluer (Diptera brachycera)

Fluer kan være til stor gene for både virksomheder og private. Selvom der findes over 5000 fluearter i Danmark, er stuefluen (Musca domestica) og den lille stueflue (Fannia canicularis) de langt mest udbredte. Den lille stueflue er den typiske husflue, mens stuefluen oftest giver problemer for fødevarevirksomheder og landbrug. Pelsdyrfarme har dog næsten udelukkende problemer med lille stueflue. 

Fluerne tilhører den gruppe af insekter der kaldes tovingede (Diptera), som omfatter alle myg og fluer. Insekter har ellers normalt 4 vinger, men hos fluer er de bagerste vinger omdannet til nogle små svingkøller, og de hjælper med at stabilisere fluen når den flyver.

Stuefluen 

Stuefluen har været en del af det danske samfund siden ca. 400 f.kr. Fluerne blev fast inventar i Danmark, da det blev almindeligt for borgere at holde husdyr i stalde om vinteren. I dag forbinder vi dog mest fluerne med langbrug og gødning. 

Stuefluens adfærd

Stuefluen bevæger sig sjældent væk fra områder hvor der er rigeligt med gødning og føde. Det kan imidlertid ikke undgås at de bevæger sig fra gårde til nærliggende husstande. Hvor slem denne migration er, det afhænger af utallige forhold, som f.eks. 

 • Aftanden til gården

 • Vegetationen i området 

 • Gårdens generelle håndtering af fluer

 • Gårdens art 

Flueforebyggelse og bekæmpelse i beboelser 

Hvis du bor tæt op af et landbrug, så er fluerne typisk en del af din hverdag, især i sommermånederne. Her vil det næsten være umuligt at slippe helt for stuefluerne. Men i sommermånederne kan du med fordelt sætte insektnet for vinduer og døre, for at forhindre at fluerne kommer ind i din bolig. Hvis fluerne allerede er kommet ind, kan du bekæmpe dem med følgende: 

 • Klæbefælder (typisk papir- eller papstrimler med lim)

 • Lysfælder (meget effektive i boliger hvor der konstant forekommer mange fluer 

 • Aerosoler (sprøjtemiddel til bekæmpelse af fluer og andre flyvende insekter - virker kun i kort tid, gentages efter behov)

Er stuefluer skadelige? 

Stuefluer er meget uhygiejniske og mulige smittebærere. Fluerne kommer i kontakt med alt lige fra ekskrementer og opkast til spyt og råddent affald, hvorfor de kan få et stort antal af bakterier og virus på sig. 

Stuefluen kan overføre tarmsygdomme fra gødning, som f.eks. salmonella og campylobacter, hvis områder og fødevarer ikke koges eller desinficeres. Hvis bakterierne får lov til at formere sig i en dag eller to, har fluerne gode chancer for at give os tarmsygdomme og madforgiftning. 

OBS: Fluebårne epidemier regner man dog ikke mere med i Danmark, og bakterier der sidder på fluens overflade, har kun en kort levetid.

Fakta

 • Stuenfluen kan blive op til 9 mm

 • Lille stueflue bliver 4-7 mm lang

 • Hos stuefluen er hunnens vingeparti længere end hannens, mens hannens ben ofte er længere end hunnens

 • Den lille stueflue har tre mørke længdestriber, som er mest tydelige hos hunnen 

 • Fluerne lægger deres æg i fugtige omgivelser, som f.eks. i gødninger og møddinger

 • Flueudklækning foregår typisk fra maj til september

 • Udviklingen fra æg til voksen flue varer ca. 2 uger til 1 måned i sommerperioden (de vokser hurtigere i varmen)

 • Hvis fluerne er sultne, er de særligt aktive i dagstimerne 

Har du problemer med fluer? 

Få professionel hjælp til holde fluerne væk. Vi kan hjælpe dig med alle flueproblemer, uanset om du har et mindre problem i din bolig eller en større flueinvasion i din virksomhed.

Find din lokale afdeling lige her: 

bottom of page