top of page

Duer (Columbidae)

Duen er et ret alvorligt skadedyr, fordi den foreårsager mange sundhedsproblemer for danskerne. Duerne kan være mindst lige så sundhedsskadelige som rotterne - deres afføring er fuld af bakterier, som mennesker bliver syge af; allergi, luftvejsproblemer, salmonella og meningitis er de hyppigste sygdomme forbundet med duerne. Derudover er duers afføring så syreholdig, at den kan få murværket i bygninger og huse til at revne.

INFO: På trods af at duerne er smittespredere, oplever vi i Danmark heldigvis sjældent at folk bliver smittet med mere eller mindre alvorlige sygdomme.

Duerne er ofte til gene og skade

Fakta

 • 300 forskellige arter 

 • Udbredt i næsten hele verden

 • Mest kendte arter i Danmark: ringduer, tyrkerduer, hulduer, turtelduer og klippeduer

 • Duerne varierer ekstremt i størrelse - fra en lærke og op til en kalkun 

 • Fællestræk: kompakte kroppe med kort hals, korte næb og en voksagtig hud

 • Begynder deres æglægning tidligt på foråret 

 • Duerne får typisk ca. 10 unger i løbet af sommeren

 • Duernes sand kaldes "kurren"

De fleste danskere har på en eller anden måde oplevet duernes skadelige adfærd, og nok særligt i større byer. I byerne kan duernes færden være meget generende og problematiske at leve med, fordi de:

 1. Spreder deres ekskrementer 

 2. Tilsviner alt på deres vej, som f.eks. skoler, bænke, cykler, biler og ikke mindst fødevarer 

 3. Tilstopper nedløbsrør med deres redemateriale

 4. Skaber arnesteder for andre skadedyr

 5. Støjer uden for byboernes soveværelser 

Forebyggelse af dueproblemer

Det er ikke uden grund at duerne trives i Danmarks større byer. Deres livsbetingelser er ganske enkelt alt for gode, og de har haft hundredvis af år til at tilpasse sig vores adfærd. Derfor handler det generelt om at gøre vores byer og bygninger mindre attraktive, og det gøres bedst ved at: 

 • Sikre bygninger ved at gøre dem mindre indbydende som redesteder (dette gøres sjældent effektivt ved private ejendomme, for at spare penge) 

 • Sørge for at duerne ikke har adgang til lofter, ubenyttede rum eller andre optimale redesteder 

 • Skabe en duesikrede ejendomme med professionelle værktøjer og midler, som f.eks. fakirer, gesimser, duepasta, duenet eller duepigge

Fodring af duer er forbudt

Duernes færden og livsvilkår må ikke gøres mere optimale end de allerede er. Særligt ved boboelsesejendomme oplever vi stadigvæk at beboer og spadserende hygger sig med at fodre duer, men det må de rent faktisk ikke. Læs bare følgende fra bekendtgørelsen om miljøregulering af uhygiejniske forhold og skadedyr:

"§ 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne."

Dermed kan kommunalbestyrelsen skride til handling, hvis grundejere eller du og jeg overtræder denne bestemmelse. Duerne har i forvejen alt for gode livsforhold i byerne, og derfor håber vi at du ikke gør dem endnu bedre. 

EKSTRA INFO: Det er faktisk også forbudt at bekæmpe duerne med gift. Derudover er enkelte duearter også fredet. 

Professionel duebekæmpelse​

Hvis du vil duerne til livs, så skal du forhindre dem i at bygge rede eller aflive dem. Det hjælper intet at transportere duerne til et andet sted, fordi skadedyrene er i familie med brevduen, og således let finder hjem igen.

MyreExpressen har mange års erfaring med bekæmpelse af duer samt rengøring og desinficering efter skaden er sket. Uanset om det drejer sig om duer der sidder på gesimser og tagrender eller om duernes efterladenskaber på bygninger, så har MyreExpressen en løsning på dit dueproblem. 

bottom of page