top of page

Bløde borebiller (Ernobius mollis)

Den bløde borebille har, som navnet indikerer, et blødere exoskelet (hudskelet) end andre borebiller. Selvom disse borebiller har et blødere skelet, så kan de uden problemer bore sig igennem hårdt materiale, som f.eks. hårde træsorter og bly.

 

De bløde borebiller er oftest kun et problem i nye huse hvor der er anvendt tømmer med barkkanter, og det er kun i visse tilfælde nødvendigt at foretage en bekæmpelse, fordi angrebet dør ud af sig selv.

 

Advarsel: Hvis bly eller paptage er lagt direkte på barkkantet træ, så er sagen alvorlig, da billernes flyvehuller kan forårsage vandindsivning, og dermed drastisk øge risikoen for råd- eller svampeskade.

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at bekæmpe den bløde borebille, da skaderne ofte er overfladiske og uden betydning for husets bæreevne. 

 

Anderledes forholder det sig med den almindelige borebille. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte din nærmeste skadedyrsekspert, og få professionel hjælp med dit borebilleproblem. Vi giver gerne gode råd.  

Fakta

  • 4-6 mm lang

  • Den har korte, fine hår og en gyldenbrun farve - som, bliver mørkere med tiden

  • Laver flyvehuller på 1-2 mm i diameter

  • Hunnen lægger typisk sine æg i revner og sprækker i nåletræsbark

  • Larverne bliver op til 7 mm lange, har små ben og en krum form

  • Den bløde borebille forekommer i hele Danmark

Hvordan undgår du skader fra den bløde borebille?

Det er relativt let at undgå skader fra bløde borebiller, fordi simple, forebyggende handlinger stopper alvorlige problemer. Ved nye huse, bør du altid sikre dig at følgende ikke skaber unødvendige problemer med borebillen:  

  • Anvend ikke barkkantet træ i nye huse

  • Fjern barkrester fra husbyggeriet

  • Placer ikke udgåede grene eller fældede barkklædte stammer nær huse; de bløde borebiller fravælger sunde og levende træer til at lægge æg i 

bottom of page