top of page

Bananfluer (Drosophila)

Bananfluer er ofte et stort problem for virksomheder, især restauranter og caféer. Restaurationer har typisk problemer med fluerne, fordi de får optimale livsvilkår via tomme øl- og vinflasker, stødte frugter og alle former for syltning.

 

Bananfluerne lægger deres hvide æg i de gærende omgivelser, og allerede efter et døgn søger de nye larver ned i maden og væsken.  

Bekæmpelse af bananfluer

Hvis du ønsker at komme bananfluer effektivt til livs, er det altafgørende at dine omgivelser ikke skaber optimale levevilkår for fluerne.

 

En overfladisk bekæmpelse af bananfluerne vil aldrig kunne stoppe deres tilstedeværelse, fordi de er ekstremt dygtige til at tilpasse og formere sig. Derfor er det faktisk mindst lige så vigtigt at forebygge, når bananfluerne skal bekæmpes. 

Fakta

 • Voksne bananfluer er 3-4 mm lange og gulligbrune

 • Fluerne kan yngle året rundt indendørs

 • Bananfluen begynder at lægge æg når den er 24 timer gammel

 • Èn bananflue kan lægge 25 æg om dagen (og op til 200 i sit liv) 

 • En nyudklækket bananfluelarve bliver fuldvoksen på 4-5 dage

 • Bananfluer er populære forsøgsdyr, og benyttes især i arvelighedsforskningen

Hvordan forebygger du mod bananfluer?

Uanset om du selv bekæmper bananfluerne eller får hjælp af en professionel, så vil de små vin- og frugtfluer altid vende tilbage, hvis deres livsbetingelser er gode. Derfor bør du altid forebygge ved at gøre følgende:

 • Hold affalds- og kompostholdere lukkede

 • Opbevar syltetøj, rødbeder og andet sylt i tætte beholdere 

 • Fjern jævnligt returemballage med sjatter af vin, kakaomælk og sukkerholdige væsker 

 • Fjern jævnligt gærende frugter og grøntsager 

 • Fjern gamle og visne planter og krydderurter

 • Rengør og rens afløb hvor madrester ofte sætter sig fast - f.eks. under en køkkenvask i husholdningen eller opvasken i en restaurant. 

Professionel bekæmpelse af bananfluer

Effektiv bananfluebekæmpelse kræver en konstant indsats - især når det gælder professionelle restaurationer, hvor der dagligt skabes gode vilkår for bananfluerne. Her bør du få en serviceaftale med et skadedyrsbekæmpelsesfirme.

 

 Find din nærmeste skadedyrsekspert, og få en professionel og langtidsholdbar løsning allerede i dag.

Bananfluens art og kendetegn

Selvom der findes over 1000 bananfluearter, så oplever man kun ganske få af dem i danske virksomheder og husholdninger. Drosophila melanogaster er den mest udbredte bananflue i landet, og samtidig den mest anvendte i genetiske eksperimenter 

 

Info: bananfluer er meget optimale laboratoriedyr, fordi de har en kort reproduktionstid og er genetisk simple.

Øjne

Rødlige

Vingerne

Klare med mørke partier

Kønnet

Hannen har mørke hår på de to forben

bottom of page